Algemeen en secretarieel beheer

 • Het in behandeling nemen van storingen en reparatieverzoeken met betrekking tot alleen gemeenschappelijke zaken (24 uur per dag).
 • Zorg dragen voor afhandeling van reparatieverzoeken betreffende gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.
 • Het assisteren bij het ter plaatse opnemen van schadegevallen aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten als gevolg van brand, storm, vandalisme en andere calamiteiten.
 • Organiseren, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering van de Vereniging.
 • Op verzoek, het voorzitten van de vergadering.
 • In overleg met het bestuur opstellen van een agenda, het versturen van de uitnodigingen en alle overige vergaderstukken. Indien gewenst het regelen van vergaderruimte.
 • Verzorgen van alle correspondentie betreffende de volgens splitsingsakte gemeenschappelijke gedeelte(s).
 • Uitvoeren c.q. doen uitvoeren van werkzaamheden, verband houdend met de door de vergadering van eigenaren genomen besluiten.
 • Het bewaken van planningen en waar nodig coördineren van activiteiten betreffende de Vereniging van Eigenaars.
 • Zorg dragen voor informatieoverdracht aan derden zoals notarissen, makelaars en overige geïnteresseerden.
 • Advisering aan het bestuur van de Vereniging omtrent het inschakelen van extra deskundigheid op juridisch, financieel of technisch gebied.  De kosten voor extra deskundigheid zijn voor rekening van de VvE.
 • Het archiveren van alle stukken conform de wettelijk gestelde termijnen hiervoor.
 • Het plaatsen van documenten op een persoonlijke pagina van de VvE op de website van VvE Beheer Wiendels. Dit zijn bijvoorbeeld de statuten, notulen, jaarrekening en begroting.
Algemeen-en-Secretarieel-beheer.JPG
026 - 36 33 666
info@vvewiendels.nl
Ma - Vr 8.30 - 17.00
of op afspraak
Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem