Technisch beheer

  • Periodieke inspectie van het onroerend goed (buitenzijde en gemeenschappelijke delen) naar behoefte en noodzaak.
  • Jaarlijks vervaardigen van een begroting met betrekking tot de in het komende jaar te verwachten onderhoudswerkzaamheden.
  • Het bijwonen van vergaderingen door een technisch medewerker.
  • Het aanleveren van de gewenste offerte(s) met betrekking tot het onderhoud van de in de splitsingsakte genoemde gemeenschappelijke ruimten en diensten.
  • In opdracht en voor rekening van de VvE afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van / in het gebouw.
  • Bemiddeling bij alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen betreffende de algemene ruimten.
  • Op verzoek en voor rekening van de vereniging (laten) opstellen van een Meerjaren Onderhoudsprognose (MJOP). De MJOP wordt na de driejaarlijkse uitgebreide inspectie van het gebouw geactualiseerd. Voor de driejaarlijkse actualisatie worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Uitbesteding, toezicht en controle op leveranties en diensten met betrekking tot het jaarlijkse contractonderhoud ten behoeve van gezamenlijke eigenaren.
Technisch-beheer.JPG
026 - 36 33 666
info@vvewiendels.nl
Ma - Vr 8.30 - 17.00
of op afspraak
Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem